24-ore.com
Probleme të mëdha me simbolet kombëtare në Mal të Zi
Përdorimi i simboleve etnike në Mal të Zi është shndërruar në mollë sherri mes autoriteteve dhe përfaqësuesve të minoriteteve. Probleme të mëdha ka edhe me përdorimin e simboleve shqiptare. Ministr…