24-ore.com
Bota përfiton nga 70 vjetët e socializmit në Kinë, nga viti 2013 deri 2018, Kina kontribuoi mbi 28% të rritjes së ekonomisë botërore
Falë shtatë dekadash përpjekje, Kina ka vërtetuar me zhvillimin e saj mahnitës se një vend i lulëzuar socialist është një gjë e mirë jo vetëm për popullin e vetë atij vendi, por edhe për pjesën tje…