24-ore.com
OSSHE/2.6 miliardë lekë më shumë arkëtime dhe 23.3% më pak humbje se në 2018
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka arkëtuar në 8 muajt e parë të vitit 2019, 2.6 miliardë lekë më shumë se vitin e shkuar, teksa ka ulur nivelin e humbjeve në 23.3% krah…