24-ore.com
Të bërit biznes në Shqipëri – Sipas BB, që nga 2006, progresi jo i qendrueshëm
Vjeshta është sezoni i një sërë raportesh nga organizmat ndërkombëtarë. Një prej tyre, ai i “Doing Business” nga ana e Bankës Botërore shërben edhe si referencë për çdo raport tjetër që vijon, por …