24-ore.com
Leter e hapur per turizmin
Nga 25 deri me 31 gusht, agjencite turistike ATHS dhe Kalemi u ofruan 60 shqiptareve nje pakete turistike shtateditore me destinacion: dita e pare ne Rijeke, dita e dyte ne Nise ( vizite edhe ne Mo…