24-ore.com
Banka Europiane-Grupi Balfin: 25 milion euro në Fabrikën e Ferronikelit në Kosovë
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Grupi Balfin do të investojnë 25 milionë euro në kompaninë më të madhe prodhuese të Ferronikelit në Kosovë, NewCo Ferronikeli për të mbështetur eficen…