24-ore.com
Çfarë i shtyn luhatjet e kursit real të këmbimit Lekë-Euro?
“Çfarë i shtyn luhatjet e kursit real të këmbimit Lekë-Euro? Nësaj përgjigje kanë tentuar t’i japin përgjigje ekspertët e Bankës së Shqipërisë, Altin Tanku dhe Ilir Vika, nga Departamenti i Kërkime…