24-ore.com
Pakënaqësi në prag të zgjedhjeve në Bosnje-Hercegovinë
Papunësia, sidomos e të rinjve është shumë e lartë, deri në 72 për qind – një rekord i trishtuar në Evropë. Njerëzit në Bosnje-Hercegovinë janë të pakënaqur me politikanët e tyre. Në shkurt a…