24-ore.com
KE: Shqipëria shton financimet për PPP-të, i ul për shëndetësinë
Komisioni Europian ka publikuar vlerësimin e tij për programin e pestë të reformave ekonomike (ERP) që mbulon periudhën 2019-2021, i hartuar nga qeveria shqipare. Në komentet e tij, Komisioni Europ…