24-ore.com
Shqipëria merr drejtimin e Ministerialit të Ministrave të Mbrojtjes të Europës Juglindore, Korrik 2019-Korrik 2021
Dorëzimi dhe marrja e kryesimit të Sekretariatit të SEDM nga vendi ynë, do të zhvillohet më datë 30 gusht 2019, në Larisa, Greqi, vendi që është dislokuar Brigada e SEEBRIG Prej datës 1 korrik 2019…