24-ore.com
BB, 420 milion dollarë për Maqedoninë e Veriut, projekte kapitale dhe mbështetje ekonomisë
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka firmosur marrjen e borxhit nga Banka Botërore prej 420 milionë dollarëve. Paratë do të shfrytëzohen në 4 vitet e ardhshme për projekte kapitale dhe për mbështetje …