24-ore.com
90% e shqiptarëve pronarë të shtëpive, ndër vendet me përqindjen më të lartë në Europë
Shqipëria renditet ndër vendet me përqindjen më tëlartë tëfamiljeve që janë pronare të shtëpive ku jetojnënë Europë. Ndërsa në rajon ajo qëndron e para. Në total 90.2% e familjeve janë pronare të s…