24-ore.com
Makineritë dhe materialet e ndërtimit, kryesojnë importet
Makineritë, pajisjet dhe materialet e ndërtimit janë ndër 10 mallrat më të importuara, gjatë tremujorit të parë të vitit 2019. Rritja e importeve për mallrat bazë të industrive prodhuese, lidhet me…