24-ore.com
Institucionet preferojnë negocimet, më shumë tenderë “në tavolinë” në 2018
Në vitin 2018 të paktën 9.4 për qind e procedurave të prokurimit është dhënë sipas praktikës së negocimit pa shpallje paraprake. Kjo do të thotë që institucionet publike kanë preferuar që të ulen p…