24-ore.com
Brukseli për bankat në Shqipëri – “Të mirëkapitalizuara. Kreditimi mirë te familjarët, dobët te biznesi”
Në raportin më të fundit për vendet kandidate për t`iu bashkuar unionit, Komisioni Europian merr në analizë të gjithë ekonominë shqiptare si dhe sektorët e veçantë. Kur vjen çështja te politikat mo…