24-ore.com
Shqipëria, ndër vendet me tregun më të ulët të reklamave në rajon
Tregu i reklamave mbetet i nënzhvilluar në vendet e rajonit, për shkak të vetë nivelit të ekonomisë dhe sofistikimit të bizneseve.I matur për frymë, sipas vlerësimeve të Institutit të Mediave dhe I…