24-ore.com
Rreziqet që mund të rrisin borxhin
Teksa normat e interesit dhe ecuria e kursit te këmbimit e kanë favorizuar ecurinë e borxhit publik, rreziqet nga këta faktorë rrezikojnë të materializohen në të ardhmen. Ministria e Financave anal…