24-ore.com
Monumenti shpirtëror i shkrimtarit në kohën kur s’dinim të qanim
Një student që kërkon të shkojë te monumenti i Poetit. Gjatë përçapjeve nëpër bulevard kupton se është fjala për një monument ndryshe, ndërtuar jo duarsh, ndërtuar shpirtërash në fantazinë e çdo le…