24-ore.com
Blerja e Societe nga hungarezët e OTP, Konkurrenca miraton kalimin e 89% të aksioneve
Autoriteti i Konkurrencës ka dhënë një tjetër miratim lidhur me përqendrimet e realizuara në tregun e shërbimeve bankare dhe këtë herë bëhet fjalë për kalimin e aksioneve të Societe Generale Albani…