24-ore.com
Libohoviti Fatmir Meҫani nga emigrant, tani biznesmen dhe klient i Fed invest
Në fillimet e demokracisë, libohoviti Fatmir Meçani emigroi në Greqi dhe atje u mor me bujqësi, fitoi experience dhe u kthyer në vitin ’96-të. Aktiviteti kryesor i tij janë ullishtet, por edhe të t…