24-ore.com
Zhbogar: Do të jeni më të fuqishëm si pjesë e familjes sonë
Bashkimi Evropian është bashkësi e vendeve më të mëdha dhe më të vogla, të vogla në raport me ndikimin në botë, por si bashkësi, të gjithë jemi të fuqishëm. Do të jemi më të fuqishmi me juve pranë …