24-ore.com
 “Harrojnë” Shqipërinë?! Investitorët e huaj potencialë drejtohen në vendet e tjera të rajonit
Nga Dorian Koça Raportet e institucioneve financiare ndërkombëtare nënvizojnë për përmirësim të rritjes së ekonomisë të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Parashikimet duket se janë në këtë linjë edh…