24-ore.com
Një multilateralizëm i fragmentuar?
Nga:Kemal DERVISH Me strukturat multilaterale nën sulm, një sistem i ri në të cilin grupimet e vendit do të formulonin grupet e tyre të rregullave, mund të duket si një alternativë e besueshme. Por…