24-ore.com
Thumanë-Fushë-Krujë-Vorë-Kashar, kalon vendimi i thelluar për ndikimin në mjedis
Projekti i rrugës Thumanë – Fushë-Krujë – Vorë – Kashar duket se është gjithmonë e më afër nisjes së punimeve, nisur nga fakti që tashmë kompania ka kaluar edhe fazën e vendimit të thelluar për ndi…