24-ore.com
Sistemi bankar konsolidon fitimet në 12.6 miliardë lekë
Sistemi bankar në vendin tonë po konsolidon fitimet financiare. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në këtë shtatëmujor fitimi i bankave kapi vlerën e 12.6 miliardë lekëve, me rritje të mëtejs…