24-ore.com
Bashkia e Elbasanit, stacion për transportin e udhëtarëve drejt Tiranës
Bashkia e Elbasanit ka caktuar një vend qëndrimi për stacionin e autobusave të linjës Elbasan – Tiranë, duke bërë të mundur kështu zgjidhjen e një problemi jo vetëm për shoferët e autobusave, por e…