24-ore.com
Gjermani: Viza për punonjës që i mungojnë tregut të punës
Të tërhiqen më shumë punonjës të kualifikuar në Gjermani – ky është qëllimi i ligjit në planifikim të migracionit, që është duke e përgatitur aktualisht qeveria federale. Një gjë e kanë të qa…