24-ore.com
Akademia 100 fshatrat, 22 ekipe pune do të ndërtojnë modelet e zhvillimit
Plani i qeverisë për të ndërtuar një model të suksesshëm zhvillimi në zonat rurale përmes programit 100 fshatrat tashmë ka kaluar në dorën e një akademie të dedikuar për këtë pjesë. Agjencia Kombët…