24-ore.com
Pu-Pu-Pu, për pak xheç kërkuam falje!
E çuditshme! Një ish kongresmen amerikan, nxiton ta shpëtojë Tepelenën nga njolla e turpit që e kërcënon atë prej një veprimtarie memorialistike sic është Dita Europiane e Përkujtimit të Viktimave …