24-ore.com
Pronat, vetëm në një zyrë. Në shtator nis bashkimi i ZRPP me ATP dhe ALUIZNI
Agjencia e re e pronës, e njoftuar nga kryeministri Rama se do të hapet në shtator, do të përfshijë brenda saj 3 institucione ekzistuese: hipotekat, ALUIZNI-n dhe Agjencinë e Trajtimit të Pronave. …