24-ore.com
Conad”, Autoriteti i Konkurrencës hetim paraprak tregut: Iu përcakton sasinë dhe çmimet marketeve
Janë të paktën 40 markete në Shqipëri që tregtojnë markën “Conad” nga të cilat 11 administrohen nga shoqëria a “Food Trade” SHPK (ndërmarrje me ortak të përbashkët me “Conad Albania” SHPK), ndërsa …