24-ore.com
Sejko me FMN për Tirana Approach dhe futjen e aktorëve të rinj në sektorin bankar
Ecuria e sistemit bankar, efektet e politikës monetare, pritshëmritë për inflacionin, projekti Tirana Approach dhe hyrja e aktorëve të rinj në sektorin bankar. Ishin këto disa nga çështjet që Guve…