24-ore.com
Ministri Majko, projektligj për përfshirjen e diasporës në qeverisjen vendore
Përfshirja e diasporës në strukturën e qeverisjes vendore është synimi i projektligjit të propozuar nga Ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko, ‘Disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.139/…