24-ore.com
Harta: Të dytët në rajon për numrin e turistëve për banorë
Turizmi është një nga shtyllat nxitëse të ekonomisë së një vendi. Në 2016-n për çdo 10 shqiptarë llogariteshin 14 turistë të huaj. Rekordin në rajon e mban Mali i Zi, kur për 10 malazeze numërohesh…