24-ore.com
Italiani që zgjodhi të promovojë produktet “Made in Albania” përtej kufijve
Republika e Shqipërisë është një realitet dinamik që po rritet jo vetëm në të ardhurat për frymë, por edhe në strukturën industriale dhe në këtë kontekst duhet të merret parasysh roli i rëndësishëm…