24-ore.com
Ekonomia e Ballkanit po forcohet, por emigracioni vazhdon
Vendet e Europës Juglindore prej vitesh po zbatojnë strategjinë rajonale 2020 për të siguruar një ekonomi të qëndrueshme dhe për t’u afruar me BE. Bordi Drejtues i Këshillit të Bashkëpunimit Rajona…