24-ore.com
Çfarë pritet të sjellë diversifikimi i bankave në Shqipëri?
Shqipëria është pjesë e proceseve të bashkimit apo shkrirjes, së bankave që kanë ndodhur edhe në rajon e më gjerë, ndaj dhe vendi ynë nuk mund t’i shmanget këtyre prirjeve, që padyshim kanë efektet…