24-ore.com
FSHZH, 50 milionë dollarë për infrastrukturën lokale dhe rajonale
Qeveria shqiptare është përfituese e një kredie me vlerë 50 milionë dollarë nga Banka Botërore, për realizimin e investimeve në zhvillimin e infrastrukturës lokale dhe rajonale, që do të zbatohet n…