24-ore.com
Kolonia ndëshkimore ndaj RTSH-së e drejtorit të MAPO-s
Drejtori i gazetës “Mapo”, zoti Ervis Iljazaj ka mbërritur në një përfundim të prerë që Televizioni Publik është i dështuar, sepse nuk ka audiencë dhe paratë publike është shumë mirë që t’u jepen p…