24-ore.com
Pyetësori problematik! Nxënësit minorenë përgjigjen për seksin
Nxënësit e moshave 11, 13 dhe 15 vjeç kanë plotësuar në shkolla një pyetësor me qëllim vlerësimin e sjelljeve shëndetësore tek fëmijët në moshë shkollore. Por, në morinë e pyetjeve, gjen edhe nga a…