24-ore.com
Investimet në korridorin e jugut, përfitojnë 84 mijë banorë dhe rreth 300 mijë turistë
Në korridorin turistik të jugut ka nisur puna për zhvillimin e produkteve turistike për bashkitë Berat, Gjirokastër, Sarandë, Përmet. Strategjia do të zhvillohet në kuadër të projektit për Zhvillim…