24-ore.com
Sllovakët mësojnë nga luftërat në ish-Jugosllavi
Sllovakët duan që nxënësit e tyre të mësojnë nga pasojat e luftërave tragjike në ish-Jugosllavi. Luftërat në këto hapësira kanë dëshmuar, se cilat mund të jenë pasojat e tmerrshme të nacionalizmit.…