24-ore.com
Plisse, fundet me pala për këtë pranverë
Nuk ka munguar në garderobën e një femre që prej një kohe mjaft të gjatë aq sa nuk arrijmë ta kujtojmë. Dhe kjo ndodh sepse fundet me pala tashmë janë një veshje nga e cila nuk heq dorë as në verë …