24-ore.com
Samiti i Londrës me vendet e Ballkanit Perëndimor, kryefjalë ndërlidhja infrastrukturore
Nga Londra në Samitin për Investimet në Ballkanin Perëndimor, Kryeministri Edi Rama i kërkoi Bashkimit Europian që të jetë më bujar për vendet e rajonit duke argumentuar se ka pasur reformat ë rën…