24-ore.com
Në vend të monografisë për Ibrahim Kodrën, në 100-vjetorin e tij
Nga: NDRIÇIM KULLA Trashëgimia artistike e një piktori të madh dhe punëshumë si Kodra, nuk mund të mos jetë e shpërndarë gjithandej. Ai ka lënë 6000 vepra dhe vetëm më pak se gjysma e tyre janë të …