24-ore.com
“Different Trains” / Festivali që komunikon përmes muzikës
“Different Trains” është quajtur festivali i muzikës i mbështetur nga Ministria e Kulturës, i cili do të zhvillohet në kryeqytet nga datat 24 shtator deri më 1 tetor 2014 në 4 mbrëmje. Festivali i …