24-ore.com
Sa na ndihmojnë kafshët shtëpiake për një jetë më të mirë
Raporti me kafshët shtëpiake ka një ndikim pozitiv mbi strukturën tonë psikike dhe fizike. Megjithatë, në lidhje me karakteristikat individuale, disa specie mund të jenë më ndikuese se të tjerat Mi…