24-ore.com
Salim e Bankës Botërore: Implikimet fiskale të PPP-ve nuk janë përfshirë plotësisht në buxhet
Informacioni i ofruar deri tani nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar sesi këto projekte do të mbështesin strategjitë sektoriale të vendit, për kostot dhe përfitimet nga investimet e propozuara, s…