24-ore.com
Buxheti që ul borxhin. Synohet të zbresë në 68 për qind
Projektbuxheti i vitit 2018 ka dy ka karakteristika kryesore. Ai vazhdon politikën e uljes së borxhit dhe rrit investimet publike. Vitin e ardhshëm qeveria parashikon që të ardhurat totale në arkën…