24-ore.com
Përse dështojnë protestat?
Ne Shqipëri shihet me shqetësim të vazhdueshëm dhe të shtuar mos reagimi në nivelet e duhura dhe mungesa e një ndërgjegje qytetare, që të ngrejë zërin për të drejtat që ju takojnë dhe meritojnë. Ed…